Zeer efficiënte productie van rabiësvirus-glycoproteïne G ectodomein in Sf9-insectencellen.

Highly efficient production of rabies virus glycoprotein G ectodomain in Sf9 insect cells.
Binnen het huidige onderzoek hebben we een hele cursus ontwikkeld om in insectencellen een overmatige hoeveelheid van het ectodomein van het rabiësvirus glycoproteïne G (G E ) te verschaffen als geschikt antigeen voor het detecteren van anti-rabiësantilichamen. Gebruikmakend van het baculovirus-expressievectorsysteem in Sf9-insectencellen gemengd met een nieuwe chimere promotor ( polh – pSeL ), bereikte het expressiestadium een opbrengst van 4,1 ± 0.Drie mg/L traditie, wat aanzienlijk hoger was dan die bereikt met de gebruikelijke  polh  promotor alleen .
Het eiwit werd uit de cellysaten gewonnen en eenvoudig in één stap gezuiverd door middel van metaalionaffiniteitschromatografie, met een opbrengst van 95% en een zuiverheid van 87%. Tenslotte G E  werd efficiënt gebruikt in een test om specifieke antilichamen in serummonsters afkomstig van met rabiës gevaccineerde dieren te detecteren. De milieuvriendelijke techniek die op dit werk is ontwikkeld, is een opvallende methode om overmatige hoeveelheden van dit glycoproteïne te leveren.

Expressie van codon-geoptimaliseerde p2-adrenerge receptor in  Sf9  insect  cellen  voor Multianalyte detectie van β-agonist Residuen in varkensvlees.

β 2 adrenerge receptor (β 2 AR) werd daadwerkelijk tot expressie gebracht onder toepassing van Bac-to-Bac Baculovirus expressiesysteem in Sf9-cellen als component bio-erkenning multianalyte screenen van β-agonisten residuen in varkens. Sf9-cellen zijn gekozen omdat het expressiesysteem en codonoptimalisatie van wildtype nucleïnezuursequentie en tijdsafhankelijke screening van expressiesituaties vervolgens zijn uitgevoerd voor het verbeteren van het expressiestadium en organische oefening.
Onder optimale situaties van multipliciteit van een infectie (MOI) = 5 en 48 uur transfectie, was de eiwitopbrengst zelfs 1,23 mg/ml. Na zuivering door middel van chromatografische strategieën werd het gezuiverde recombinante eiwit gebruikt om een ​​direct agressieve enzyme-linked receptor assay (ELRA) te ontwikkelen en werd de effectiviteit en betrouwbaarheid van de assay bepaald.
De IC50-waarden van clenbuterol, salbutamol en ractopamine waren 28,36, 50,70 en 59,57 g/l, en clenbuterol bevestigde respectievelijk 47,61% en 55,94% kruisreactiviteit met ractopamine en salbutamol. De detectielimiet (LOD) was 3,2 g/l en de gerelateerde terugvindingen in varkensmonsters lagen binnen het bereik van respectievelijk 73,0-91,2%, 69,4-84,6% en 63,7-80,2% .
De resultaten bevestigden dat zij een hogere efficiëntie in tegenstelling stroominstellingen radioactief receptorbased assays, wat aangeeft dat de genetisch gemodificeerde β 2 AR zou mooi nut potentieel detectie van β-agonisten residuen.

Cytotoxische resultaten van β-asaron on  Sf9  insectencellen  cellen .

β-Asarone is het overheersende deel van de belangrijke olie van wortelstokken van Acorus calamus Linn (Candy flag). Hoewel wortelstokextracten van deze plant al lang worden gebruikt voor de bestrijding van insectenplagen, worden hun cytotoxische resultaten op insectencellen meestal niet goed begrepen. Tijdens dit onderzoek evalueerden we de efficiëntie van β-asaron als een puur insecticide door het gebruik van een Spodoptera frugiperda-cellijn (Sf9).
Om de cytotoxische resultaten van β-asaron op Sf9-cellen te evalueren, hebben we morfologische modificaties opgemerkt in behandelde cellen en hebben we een celproliferatietest en een DNA-fragmentatietest uitgevoerd. Na 24 en 48 uur behandeling met β-asaron, werd de proliferatie van de Sf9-cellen remde op een dosis-afhankelijke wijze, met een IC 50  -waarden van 0,558 mg / ml na 24 uur en 0,253 mg / ml na 48 uur.
Morfologische modificaties in met β-asaron behandelde cellen waren typerend voor apoptose en omvatten een gebrek aan adhesie, celkrimp en kleine apoptotische lichamen van ons lichaam. De DNA-ladderstroom in met β-asaron behandelde SF9-cellen en annexine V-assay bevestigden dat deze verbinding apoptose in insectencellen kan induceren. Gezamenlijk bevelen deze bevindingen aan dat apoptose-inductie ook een mechanisme zou kunnen zijn waarmee β-asaron de proliferatie van insectencellen remt en dus insecticide resultaten uitoefent.

Expressie in  Sf9  insectencellen  cellen , zuivering en doelgerichte reconstitutie van het menselijke proton-gekoppelde folaat transporter (PCFT, SLC46A1).

De proton-gekoppelde foliumzuurtransporter (PCFT) geeft een vitale opnameroute voor het vitamine foliumzuur (B9) bij zoogdieren. Bovendien is het momenteel buitengewoon nieuwsgierig om zich te concentreren op chemotherapeutische middelen voor tumoren vanwege de verhoogde foliumzuurbehoefte van snel delende tumorcellen naast de opgereguleerde PCFT-expressie in een aantal tumoren.
Om zijn prestaties te begrijpen, zijn wilskracht van zijn atomaire constructie en moleculair transportmechanisme belangrijke doelen die gigantische hoeveelheden doelgerichte PCFT vereisen. Hier hebben we een heteroloog expressiesysteem op hoog niveau voor menselijke PCFT met behulp van een recombinant baculovirus en Spodoptera frugiperda (Sf9) insectencellen.
We onthullen de transportprestaties van foliumzuur naast de PCFT-expressie, isolatie en zuivering van. Belangrijk is dat gezuiverde PCFT foliumzuur transporteert na reconstitutie. We zijn er dus in geslaagd om heterologe expressie als een significant knelpunt van PCFT-analyse te overwinnen. De voorziening van een overexpressiesysteem voor menselijke PCFT geeft het idee voor toekomstig biochemisch, biofysisch en structureel onderzoek.
Zeer efficiënte productie van rabiësvirus-glycoproteïne G ectodomein in Sf9-insectencellen.

Toxiciteit van het mycotoxine fumonisine B1 op de insecten-  Sf9-  cellijn  .

Fumonisinen zijn een soort mycotoxine geproduceerd door Fusarium spp., voornamelijk F. proliferatum en F. vertieilliodes, en symboliseren een mogelijk gevaar voor het welzijn van dieren en mensen. De toxiciteit en het bewegingsmechanisme van fumonisines is dubbelzinnig en het is onduidelijk of fumonisines al dan niet giftig zijn voor insectencellen.
Dit onderzoek onderzoekt de toxiciteit van fumonisine B1 (FB1) en het bewegingsmechanisme ervan binnen de Spodoptera frugiperda Sf9-cellijn. We ontdekten dat FB1 de mobiele proliferatie van Sf9 remde en de celontwikkeling op het G2/M-deel stopte.
Morfologische verklaring bevestigde dat FB1 zwelling, vacuolevorming en gebrek aan adhesie in Sf9-cellen induceerde. Evaluatie van circulerende cytometrie bevestigde dat FB1 depolarisatie van het celmembraanpotentieel en hyperpolarisatie van het mitochondriale membraanpotentieel induceerde.
Om potentiële genen te ontdekken die verband houden met de moleculaire mechanismen van FB1, zijn 41 differentieel tot expressie gebrachte genen herkend door transcriptoomanalyses na FB1-therapie. Deze genen zijn vermoedelijk betrokken bij het reinigen van het metabolisme, de regulatie van insectenhormonen, celapoptose en verschillende bijbehorende processen.
Ten slotte zijn zes differentieel tot expressie gebrachte genen gekozen en gevalideerd door kwantitatieve real-time PCR (QRT-PCR). Onze check kan een referentie zijn voor verschillende soorten insectencellenonderzoek naar FB1-stress. Tegelijkertijd probeert ons onderzoek een potentieel voor FB1 te presenteren als een voorloper van organische insecticiden.

Expressie van volledige lengte HER2 eiwit in Sf9  insectencellen  cellen  en de presentatie op de vloer van budded virusachtige deeltjes.

Biomarkers van de meeste kankers zijn soms geglycosyleerde membraanreceptoreiwitten die op de mobiele vloer aanwezig zijn. Om nieuwe antilichamen te ontwikkelen voor de meeste diagnostiek of therapie van kanker, is het een fundamentele voorwaarde dat deze doeleiwitten in een lokale conformatie kunnen worden gevonden.
Desalniettemin zijn membraanreceptoreiwitten notoir lastig te verschaffen als gevolg van hun hydrofobe aard en verfijnde structuur. Hier gebruikten we het baculovirus-insectencelexpressiesysteem om budded virus-like partikels (VLP’s) te leveren als de scaffold voor de presentatie van geavanceerde membraaneiwitten.
Omdat wordt aangenomen dat receptor 2 (HER2) van de menselijke epidermale ontwikkeling tot overexpressie wordt gebracht in tal van kankers, werd het gekozen als mannequin voor een tumorantigeen. VLP’s die HER2 van volledige lengte op de vloer vertonen, zijn geproduceerd in Spodoptera frugiperda 9 (Sf9) insectencellen en gezuiverd door ultracentrifugatie met sucrosegradiënt.
De verscheidenheid aan uitgescheiden deeltjes werd gekwantificeerd door evaluatie van nanodeeltjesmonitoring. Om de aanwezigheid van HER2-eiwit op de vloer te verifiëren, zijn VLP’s gelabeld met goud-geconjugeerde antilichamen en geanalyseerd met transmissie-elektronenmicroscopie. De prestaties van weergegeven HER2 werden onderzocht met ELISA en een nieuw opgerichte, grotendeels op biolaag-interferometrie gebaseerde methode.

Insect Cell Line SF9 rabbit polyclonal antibody, Ig Fraction

BP2060P 1 ml Ask for price

Sf9 insect cells

600100 2 x (1x10e7 cells/vial)
EUR 280.24

Anti-SF9 Insect Cell HCP 2G affinity purified

SF9RB01-AF 0.5 mg
EUR 2295.6
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-SF9 Insect Cell HCP 2G affinity purified by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

EGFR, His (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7316 50ug
EUR 639.6

GWB-600102-1U - super Sf9-1 insect cells

GWB-600102-1U 2x(1x10e7cells/vial)
EUR 1419
 • super Sf9-1 insect cells

Kallikrein-11 (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7381 50ug
EUR 914.4

Sapphire Sf9 Insect Cells (1 x 107 cells, Frozen)

ABP-CEL-10006 1 vial Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

Sapphire Sf9 Insect Cells (1 x 107 cells, Culture)

ABP-CEL-10002 1 flask Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

HVEM, Fc Chimera (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7366 10ug
EUR 183.6

IL-6 Receptor α (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7377 50ug
EUR 321.6

FGFR-1α, Fc Chimera (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7353 10ug
EUR 211.2

Mouse Anti-GFP Monoclonal Antibody

AKR-020 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-GFP Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Mouse Anti-RFP Monoclonal Antibody

AKR-021 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-RFP Monoclonal Antibody recognizes Tag-RFP, Turbo-RFP, mCherry and mOrange. Suitable for Western Blot, Dot Blot, Immunostaining or ELISA. Clone RF5R. 100 µg.

Mouse Anti-GAPDH Monoclonal Antibody

AKR-001 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-GAPDH Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Goat Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody

STA-003 100 µg
EUR 609.6
Description: Goat Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Mouse Anti-HA Tag Monoclonal Antibody

AKR-006 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-HA Tag Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Mouse Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody

AKR-008 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Mouse Anti-ß-Actin Monoclonal Antibody

AKR-002 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-ß-Actin Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Mouse Anti-Methylglyoxal Monoclonal Antibody

STA-011 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-Methylglyoxal Monoclonal Antibody recognizes methyglyoxal adducts on proteins from any species. This antibody works in Western blot and immunohistochemistry. 100 µg.

Mouse Anti-His Tag Monoclonal Antibody

AKR-003 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-His Tag Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Mouse Anti-GST Tag Monoclonal Antibody

AKR-005 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-GST Tag Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Mouse Anti-Myc Tag Monoclonal Antibody

AKR-007 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-Myc Tag Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Rabbit Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody

STA-004 100 µg
EUR 609.6
Description: Rabbit Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Mouse Anti-FLAG Tag Monoclonal Antibody

AKR-004 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-FLAG Tag Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Mouse Anti-ß-Tubulin Monoclonal Antibody

AKR-009 100 µg
EUR 609.6
Description: Mouse Anti-ß-Tubulin Monoclonal Antibody is Protein A purified and provided at 1 mg/mL. Suitable for Western blot or Immunostaining. 100 µg.

Goat Anti-Human Albumin Polyclonal Antibody

STA-130 100 µg
EUR 595.2
Description: Goat Anti-Human Albumin Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Goat Anti-Human Plasminogen Polyclonal Antibody

STA-139 100 µg
EUR 595.2
Description: Goat Anti-Human Plasminogen Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Goat Anti-Malondialdehyde (MDA) Polyclonal Antibody

STA-031 100 µg
EUR 609.6
Description: Goat Anti-Malondialdehyde Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Rabbit Anti-Malondialdehyde (MDA) Polyclonal Antibody

STA-032 100 µg
EUR 609.6
Description: Rabbit Anti-Malondialdehyde Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Goat Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody

STA-013 100 µg
EUR 609.6
Description: Goat Anti-CML Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Goat Anti-4-Hydroxynonenal (HNE) Polyclonal Antibody

STA-034 100 µg
EUR 796.8
Description: Goat Anti-4-hydroxynonenal Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Rabbit Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody

STA-014 100 µg
EUR 609.6
Description: Rabbit Anti-CML Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Rabbit Anti-4-Hydroxynonenal (HNE) Polyclonal Antibody

STA-035 100 µg
EUR 796.8
Description: Rabbit Anti-4-hydroxynonenal Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Goat Anti-Carbamyl-Lysine (CBL) Polyclonal Antibody

STA-077 50 µg
EUR 490.8
Description: Goat Anti-CBL Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Rabbit Anti-Carbamyl-Lysine (CBL) Polyclonal Antibody

STA-078 50 µg
EUR 490.8
Description: Rabbit Anti-CBL Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. Suitable for use with any species. 100 µg.

Goat Anti-Human Apolipoprotein AI Polyclonal Antibody

STA-132 100 µg
EUR 595.2
Description: Goat Anti-Human Apolipoprotein AI Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Goat Anti-Human Apolipoprotein E Polyclonal Antibody

STA-138 100 µg
EUR 595.2
Description: Goat Anti-Human Apolipoprotein E Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Sheep Anti-Human Apolipoprotein (a) Polyclonal Antibody

STA-131 100 µg
EUR 595.2
Description: Sheep Anti-Human Apolipoprotein (a) Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CI Polyclonal Antibody

STA-135 100 µg
EUR 595.2
Description: Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CI Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Rabbit Anti-Human Apolipoprotein AII Polyclonal Antibody

STA-133 100 µg
EUR 595.2
Description: Rabbit Anti-Human Apolipoprotein AII Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CII Polyclonal Antibody

STA-136 100 µg
EUR 595.2
Description: Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CII Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CIII Polyclonal Antibody

STA-137 100 µg
EUR 595.2
Description: Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CIII Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

Goat Anti-Human Apolipoprotein B-100/48 Polyclonal Antibody

STA-134 100 µg
EUR 595.2
Description: Goat Anti-Human Apolipoprotein B-100/48 Polyclonal Antibody is Affinity purified and suitable for Western blot or ELISA. 100 µg.

293AD Cell Line

AD-100 1 vial
EUR 553.2
Description: The 293AD Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase adenovirus production, including firmer attachment and larger surface area.

293AAV Cell Line

AAV-100 1 vial
EUR 609.6
Description: The 293AAV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase AAV production, including firmer attachment and larger surface area.

293LTV Cell Line

LTV-100 1 vial
EUR 609.6
Description: The 293LTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase lentiviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

293RTV Cell Line

RV-100 1 vial
EUR 609.6
Description: The 293RTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase retroviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

293/GFP Cell Line

AKR-200 1 vial
EUR 686.4
Description: 293/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 1 vial
EUR 686.4
Description: T47D/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

A549/GFP Cell Line

AKR-209 1 vial
EUR 686.4
Description: A549/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 1 vial
EUR 686.4
Description: HeLa/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 1 vial
EUR 686.4

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 1 vial
EUR 686.4

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 1 vial
EUR 686.4
Description: NIH3T3/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 1 vial
EUR 686.4

Insect Cell Medium: TNM-FH Insect Culture Medium

ABP-MED-10001 1 liter Ask for price
  • Product line: Cell Culture Reagents
  • Brand:

Insect Cell Medium: Serum-Free Insect Culture Medium

ABP-MED-10002 1 liter Ask for price
  • Product line: Cell Culture Reagents
  • Brand:

MCF-7/Luc Cell Line

AKR-234 1 vial
EUR 686.4
Description: MCF-7/Luc Cell Line stably expresses luciferase and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

SKOV-3/Luc Cell Line

AKR-232 1 vial
EUR 686.4
Description: SKOV-3/Luc Cell Line stably expresses luciferase and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

Insect Cell Medium: Grace?s Insect Medium (Unsupplemented)

ABP-MED-10004 1 liter Ask for price
  • Product line: Cell Culture Reagents
  • Brand:

OVCAR-5/RFP Cell Line

AKR-254 1 vial
EUR 686.4
Description: OVCAR-5/RFP Cell Line stably expresses RFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

Rapid Antibody Purification Kit

AKR-160 10 assays
EUR 622.8
Description: Cell Biolabs? Rapid Antibody Purification kit is designed for rapid, single-step purification of high-quality IgG from ascites, serum and tissue culture media or hybridoma supernatants.

Sf21 (plaque assay) insect cells

600105 2 x (1x10e7 cells/vial)
EUR 280.24

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype ad) (Insect Cell)

VAng-Lsx04580-1mg 1 mg
EUR 637.2
Description: Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg-subtype Ad), recombinant protein from Insect Cell Expression System.

Phospho Antibody Stripping Solution

AKR-102 1 kit
EUR 470.4
Description: This reagent allows you to strip phospho antibodies from protein blots and subsequently re-probe the same blot.

GWB-600101-1U - Sf21 insect cells

GWB-600101-1U 1x10e7cells
EUR 379
 • Sf21 insect cells

KRIBIOLISA Insect Cell Host Cell DNA Kit

KBBR03 100 reactions
EUR 412.5

Recombinant (Sf9) Hemagglutinin Influenza B Virus Malaysia 2506/04 (HA full length, insect cells)

RP-1593 2 ug
EUR 196.8

Recombinant Human Noggin, Insect Cell

HEOPP-0809 5ug Ask for price

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 1 vial
EUR 1104
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-E cells contain gag, pol and env genes, allowing retroviral packaging with a single plasmid transfection.

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 1 vial
EUR 1104
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-GP cells contain the gag and pol genes required for retroviral packaging; an expression vector is co-transfected with a VSVG envelope vector.

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 1 vial
EUR 1104
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-A cells contain gag, pol and env genes, allowing retroviral packaging with a single plasmid transfection.

Total Protein - Murine Embryonic Stem Cell Line D3

CBA-305 500 ?g
EUR 414
Description:
 • Isolated from mouse ES-D3 cell line
 • Presented as 500 µg at 1 mg/mL in NP-40 Solubilization Buffer

Insect Cell Serum-Free Medium-1

VCum-Lsx0021 1 L
EUR 888
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2

VCum-Lsx0023 1 L
EUR 909.6
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-1 (Powder)

VCum-Lsx0022-10L 10 L
EUR 2658
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-1 (Powder)

VCum-Lsx0022-1L 1 L
EUR 319.2
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-1 (Powder)

VCum-Lsx0022-5L 5 L
EUR 1358.4
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2 (Powder)

VCum-Lsx0024-10L 10 L
EUR 2798.4
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2 (Powder)

VCum-Lsx0024-1L 1 L
EUR 333.6
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2 (Powder)

VCum-Lsx0024-5L 5 L
EUR 1429.2
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

QuickFreezing-I Insect cell cryopreservation solution

E28X0310043-100 100ml
EUR 361.9

Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein (Sf-9 insect cells)

VAng-3054Lsx-20g 20 µg
EUR 1743.6
Description: Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein was expressed in Sf-9 insect cells. (Uniprot ID: O15123)

Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein (Sf-9 insect cells)

VAng-3054Lsx-5g 5 µg
EUR 951.6
Description: Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein was expressed in Sf-9 insect cells. (Uniprot ID: O15123)

Sf9 Cell Line

CL-0205 1×10⁶ cells/vial
EUR 500
 • Atmosphere: Air, 100%.Temperature: 28℃.
Description: Spodoptera frugiperda, Fall armyworm

Grace's medium for insect cells

PM152011-500mL 500 mL
EUR 45
Description: Classical Basic Medium

Anti-Leukemia cell line HL-60 antibody

STJ16100825 100 µg
EUR 424.8

TNM-FH medium for insect cells

PM152010-500mL 500 mL
EUR 55
Description: Classical Basic Medium

500mL INSECTAGRO SF9 serum free

13-410-CV PK6
EUR 222

CytoSelect Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit

CBA-254 96 assays
EUR 672
Description: Cell Biolabs? CytoSelect Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit is an enzyme immunoassay developed for the detection and quantitation of PCNA from nuclear and whole cell extracts.  The kit detects PCNA from mouse, rat and human, and has a detection sensitivity limit of 12.5 ng/mLPCNA.  Each kit provides sufficient reagents to perform up to 96 assays including standard curve and unknown samples. 

Recombinant Human Noggin, Insect Cells Derived

AP60126 100ug
EUR 1178
 • Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH7.4, 5% trehalose, 0.02%Tween-20.

Sapphire T.ni Insect Cells (1 x 107 cells, Frozen)

ABP-CEL-10008 1 vial Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

Grace S supplement medium for insect cells

PM152012-500mL 500 mL
EUR 55
Description: Classical Basic Medium

Sapphire T.ni Insect Cells (1 x 107 cells, Culture

ABP-CEL-10005 1 vial Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

Dengue Virus Subtype 1, Insect Cells Protein

20-abx262295
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Dengue Virus Subtype 2, Insect Cells Protein

20-abx262296
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

De detectie werd voltooid met gebruikmaking van het specifieke monoklonale antilichaam Herceptin en filamenteuze fagen die een variabel fragment met een enkele keten van een anti-HER2-antilichaam vertonen. Vitale sterkere binding van Herceptin- en anti-HER2-fagen aan HER2-vertonende VLP’s in vergelijking met management-VLP’s werd aangetoond. Daarom raden we aan dat Sf9-insectencellen zeer goed mogelijk zijn voor de snelle en eenvoudige productie van gevarieerde, ontluikende VLP’s die een platform vormen voor de presentatie van membraanreceptoren over de volledige lengte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post