Category: Nfyc

Bifenthrin induces DNA damage and autophagy in Spodoptera frugiperda (Sf9) insect cells

Bifenthrin induceert DNA-schade en autofagie in Spodoptera frugiperda (Sf9) insectencellenBifenthrin induceert DNA-schade en autofagie in Spodoptera frugiperda (Sf9) insectencellen

Bifenthrin is een van de meest gebruikte kunstmatige pyrethroïde pesticiden. Het richt zich op het zenuwstelsel van insecten, voornamelijk op natriumkanalen in zenuwcelmembranen. Het overmatige gebruik van bifrenthrin kan leiden tot een

Expression, purification and functional characterization of human equilibrative nucleoside transporter subtype-1 (hENT1) protein from Sf9 insect cells.

Expressie, zuivering en functionele karakterisering van humaan equilibratief nucleoside transporter subtype-1 (hENT1) eiwit van Sf9 insectencellen.Expressie, zuivering en functionele karakterisering van humaan equilibratief nucleoside transporter subtype-1 (hENT1) eiwit van Sf9 insectencellen.

Human equilibrative nucleoside transporter-1 (hENT1) is de belangrijkste plasmamembraantransporter die betrokken is bij het transport van zuivere nucleosiden naast nucleoside-analoge medicatie, gebruikt in antikanker- en antivirale therapieën. Ongeacht intensief biochemisch en farmacologisch