Zuivering en karakterisering van recombinant suikerriet-sucrosefosfaatsynthase tot expressie gebracht in E. coli en insecten Sf9-cellen: een belang van het N-terminale domein voor een allosterische regulerende eigenschap.

Purification and characterization of recombinant sugarcane sucrose phosphate synthase expressed in E. coli and insect Sf9 cells: an importance of the N-terminal domain for an allosteric regulatory property.
Sucrosefosfaatsynthase (SPS) katalyseert de omschakeling van de glycosylgroep van uridinedifosfaatglucose naar fructose-6-fosfaat naar het type sucrose-6-fosfaat. Plant SPS speelt een sleutelpositie in het fotosynthetische koolstofmetabolisme, dat wordt gemoduleerd door een allosterische activator glucose-6-fosfaat (G6P) .
We produceerden recombinante suikerriet-SPS met behulp van Escherichia coli en Sf9-insectencellen om de relatie tussen structuur en functie te onderzoeken . Wanneer ze tot expressie werden gebracht in E. coli, verschenen er twee soorten SPS met totaal verschillende groottes; hoe groter de meting vergelijkbaar was met het echte plantenenzym en hoe korter het N-terminale gebied van 20 kDa werd afgesneden. Binnen de insectencellen werd alleen het enzym met de echte meting geproduceerd.
We zuiverden de getrimde SPS en het totale meetenzym uit insectencellen en lokaliseerden dat hun enzymatische eigenschappen aanzienlijk verschilden; het totale meetenzym werd allosterisch geactiveerd door G6P, terwijl het getrimde enzym een overmatige inspanning bevestigde , zelfs zonder G6P .
We lanceerden bovendien een reeks N-terminale truncaties tot wel 171 residu en gelokaliseerde G6P-onafhankelijke oefening werd verbeterd door de truncatie. Deze gemengde resultaten gaven aan dat het N-terminale gebied van suikerriet-SPS essentieel is voor de allosterische regulatie door G6P en zal werken als een suppressorgebied voor de enzymoefening.

Klonen, zuivering en karakterisering van recombinant humaan extracellulaire superoxidedismutase in SF9  insect  cellen .

Een stabiliteit tussen productie en afbraak van reactieve zuurstofsoorten (ROS) is cruciaal voor het in stand houden van mobiele homeostase. Verhoogde bereiken van ROS tijdens oxidatieve stress zijn gerelateerd aan ziekteomstandigheden. Antioxiderende enzymen, equivalent aan extracellulair superoxide dismutase (EC-SOD) , in de extracellulaire matrix (ECM) neutraliseren de toxiciteit van superoxide.
Recente onderzoeken hebben het belang benadrukt van EC-SOD bij het beschermen van de geest, longen en verschillende weefsels tegen oxidatieve stress. Vervolgens zou EC-SOD een uitstekend therapeutisch medicijn kunnen zijn voor het verhelpen van aandoeningen die te wijten zijn aan oxidatieve stress. We hebben elk de totale grootte (residuen 1-240) en afgeknotte (residuen 19-240) typen humane EC-SOD (hEC-SOD) gekloneerd in het donorplasmide pFastBacHTb .
Na transpositie werd het bacmide getransfecteerd in het Sf9-baculovirus-expressiesysteem en het tot expressie gebrachte hEC-SOD gezuiverd met behulp van FLAG-tag. Western-blot-evaluatie onthulde dat hEC-SOD actueel is, elk als een monomeer (33 kDa) en een dimeer (66 kDa), zoals gedetecteerd door het FLAG-antilichaam. Een in water oplosbaar tetrazolium (WST-1) test bevestigde dat elke volledige grootte en afgeknotte hEC-SOD-eiwitten enzymatisch energetisch waren. We hebben bevestigd dat een krachtige superoxide-dismutaseremmer, diethyldithiocarbamaat (DDC), de hEC-SOD-oefening remt .

Het belangrijkste is dat moleculaire oorzaken in het hele Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) een infectie en replicatie in  Sf9-  insectencellen  veroorzaken .

Tijdens dit onderzoek hebben we aangetoond dat Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) in staat was om zich te internaliseren en te repliceren in Sf9-insectencellen, waarbij het infectiebereik werd veranderd door stoffen die de door caveolin-(CAV) gemedieerde endocytoseroute beïnvloeden.
Het gebruik van Sf9-cellen voor milieuvriendelijke MrNV-replicatie en -vermeerdering werd aangetoond door confocale microscopie en PCR-amplificatie, waarmee vroege virale binding en internalisatie aanvankelijk 30 minuten na infectie detecteerbaar waren; terwijl na 72 uur het waarneembare signaal van late MrNV-infectie waarneembaar was vanwege de geleidelijke accumulatie van een cytopathische impact (CPE) in de cellen, wat uiteindelijk leidde tot mobiele verstoring.
Bovendien zijn de MrNV-indicatoren in de loop van het vroege interval van een infectie extreem co-gelokaliseerd met CAV1-indicatoren van de CAV-gemedieerde endocytose-route. Het gebruik van genisteïne als een remmer van de CAV-gemedieerde endocytose-route verminderde de co-lokalisatie van MrNV en CAV1 aanzienlijk en verminderde eveneens de mate van MrNV een infectie in Sf9-cellen, zoals bewezen door PCR en ELISA.
Bovendien herstelde de toevoeging van de route-agonist okadaïnezuur niet alleen, maar verhoogde bovendien elk de mate van MrNV-co-lokalisatie met CAV1 en van Sf9 een infectie in de aanwezigheid van genisteïne-remming; vervolgens aantonend dat MrNV een infectie in Sf9-cellen verband hield met de CAV-gemedieerde endocytose-route-apparatuur.

Een pH-gevoelige heparine bindende sequentie van baculovirus gp64 eiwit is noodzakelijk voor binding aan zoogdierlijke  cellen  echter niet  Sf9  insectencellen  cellen .

Binding aan heparansulfaat is belangrijk voor baculovirustransductie van zoogdiercellen. Ons eerdere onderzoek toont aan dat gp64, het belangrijkste glycoproteïne op de virusbodem, op een pH-afhankelijke manier aan heparine bindt, met een sterkere binding bij pH 6,2 dan bij 7,4. Met behulp van fluorescent gelabelde peptiden hebben we de pH-afhankelijke heparine-bindende sequentie van gp64 in kaart gebracht op een gebied van 22 aminozuren tussen residuen 271 en 292.
Binding van dit gebied aan de celbodem was bovendien pH-afhankelijk, en peptiden die deze sequentie bevatten, zouden de baculovirustransductie van zoogdiercellen bij pH 6,2 effectief kunnen remmen. Wanneer het heparinebindende peptide op de kraalbodem werd geïmmobiliseerd om de overmatige natuurlijke focus van gp64 op de virusvloer te imiteren, zouden de met peptide beklede magnetische korrels effectief cellen kunnen neerhalen die heparansulfaat tot expressie brengen, maar geen cellen die zijn voorbehandeld met heparinase of cellen die geen heparan tot expressie brengen sulfaat.
Zuivering en karakterisering van recombinant suikerriet-sucrosefosfaatsynthase tot expressie gebracht in E. coli en insecten Sf9-cellen: een belang van het N-terminale domein voor een allosterische regulerende eigenschap.
Vreemd genoeg, hoewel deze heparine-bindende werking belangrijk is voor baculovirustransductie van zoogdiercellen, is het overbodig voor een infectie van Sf9-insectencellen. Virusinfectiviteit op Sf9-cellen werd niet verminderd door de aanwezigheid van heparine of het herkende heparine-bindende peptide, hoewel het peptide aan de Sf9-celbodem zou kunnen binden en effectief kan worden geïnternaliseerd.
Onze kennis beveelt dus aan dat baculovirussen, afhankelijk van de toevoer van de doelmoleculen op de celbodem, twee totaal verschillende strategieën kunnen gebruiken, elektrostatische interactie met heparansulfaat en extra specifieke receptorbinding, voor celhechting.

Een calcium-ongevoelige verzwakte nitrosatieve stress respons aanzienlijk bijdraagt in de radioresistentie van  Sf9  insectencellen  cellen .

Lepidoptera-insecten/insectencellen vertonen 50-100 keer meer radioresistentie dan mensen, en zijn evolutionair gezien het dichtst bij zoogdieren van alle geïdentificeerde radioresistente organismen. In vergelijking met zoogdiercellen vertonen Lepidoptera-cellen (TN-368, Sf9) een extra milieuvriendelijk antioxidantsysteem en DNA-herstel en ondergaan ze significant veel minder stralingsgeïnduceerde DNA/cytogenetische schade en apoptose.
Recent onderzoek wijst uit dat een significante vermindering van door straling geïnduceerde oxidatieve stress macromoleculaire schade in Lepidoptera-cellen aanzienlijk zou kunnen verminderen. Omdat nitrosatieve stress bijdraagt ​​​​aan door straling geïnduceerde mobiele schade, hebben we de aard ervan onderzocht in de γ-bestraalde Sf9-cellen (afgeleid van Spodoptera frugiperda; orde Lepidoptera; huishoudelijke Noctuidae) en in tegenstelling tot BMG-1 menselijke cellijn met belangrijke NOS-expressie.
Straling induceerde significant veel minder ROS/RNS in Sf9-cellen, die onveranderd bleef na behandeling met NOS-remmer l-NMMA. Verrassend genoeg kon de voortgang van Sf9-culturen of bestraling NO of zijn metabolieten niet induceren, wat wijst op een verwaarloosbare basale / door straling geïnduceerde NOS-oefening die onveranderd bleef, zelfs na suppletie met arginine.
Cytosolische calciumlancering na een hoge dosis (1000-2000Gy bij 61,1cGys(-1)) γ-bestraling of H(2)O(2) (250μM)-remedie leverde bovendien geen NO op in Sf9-cellen met buitensporige constitutieve bereiken van calmoduline , terwijl BMG-1-cellen een aanzienlijk calciumafhankelijk NO-tijdperk vertoonden, zelfs na een dosis van 10 Gy.
Deze resultaten wijzen sterk op het tekort aan calcium-gemedieerde NOS-oefening in Sf9-cellen. Toevoeging van exogeen NO van door GSH-NO geïnduceerde aanzienlijke verbetering van door straling geïnduceerde apoptose, wat wijst op een belangrijke bijdrage van constitutief verzwakte nitrosatieve stressrespons in de radioresistentie van Lepidoptera-cellen.

Insect Cell Line SF9 rabbit polyclonal antibody, Ig Fraction

BP2060P 1 ml Ask for price

Sf9 insect cells

600100 2 x (1x10e7 cells/vial)
EUR 280.24

Anti-SF9 Insect Cell HCP 2G affinity purified

SF9RB01-AF 0.5 mg
EUR 2295.6
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-SF9 Insect Cell HCP 2G affinity purified by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

EGFR, His (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7316 50ug
EUR 639.6

GWB-600102-1U - super Sf9-1 insect cells

GWB-600102-1U 2x(1x10e7cells/vial)
EUR 1419
 • super Sf9-1 insect cells

Kallikrein-11 (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7381 50ug
EUR 914.4

Sapphire Sf9 Insect Cells (1 x 107 cells, Frozen)

ABP-CEL-10006 1 vial Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

Sapphire Sf9 Insect Cells (1 x 107 cells, Culture)

ABP-CEL-10002 1 flask Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

HVEM, Fc Chimera (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7366 10ug
EUR 183.6

IL-6 Receptor α (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7377 50ug
EUR 321.6

FGFR-1α, Fc Chimera (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7353 10ug
EUR 211.2

293AD Cell Line

AD-100 1 vial
EUR 553.2
Description: The 293AD Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase adenovirus production, including firmer attachment and larger surface area.

293AAV Cell Line

AAV-100 1 vial
EUR 609.6
Description: The 293AAV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase AAV production, including firmer attachment and larger surface area.

293LTV Cell Line

LTV-100 1 vial
EUR 609.6
Description: The 293LTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase lentiviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

293RTV Cell Line

RV-100 1 vial
EUR 609.6
Description: The 293RTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase retroviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

293/GFP Cell Line

AKR-200 1 vial
EUR 686.4
Description: 293/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 1 vial
EUR 686.4
Description: T47D/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

A549/GFP Cell Line

AKR-209 1 vial
EUR 686.4
Description: A549/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 1 vial
EUR 686.4
Description: HeLa/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 1 vial
EUR 686.4

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 1 vial
EUR 686.4

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 1 vial
EUR 686.4
Description: NIH3T3/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 1 vial
EUR 686.4

Insect Cell Medium: TNM-FH Insect Culture Medium

ABP-MED-10001 1 liter Ask for price
  • Product line: Cell Culture Reagents
  • Brand:

Insect Cell Medium: Serum-Free Insect Culture Medium

ABP-MED-10002 1 liter Ask for price
  • Product line: Cell Culture Reagents
  • Brand:

MCF-7/Luc Cell Line

AKR-234 1 vial
EUR 686.4
Description: MCF-7/Luc Cell Line stably expresses luciferase and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

SKOV-3/Luc Cell Line

AKR-232 1 vial
EUR 686.4
Description: SKOV-3/Luc Cell Line stably expresses luciferase and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

Insect Cell Medium: Grace?s Insect Medium (Unsupplemented)

ABP-MED-10004 1 liter Ask for price
  • Product line: Cell Culture Reagents
  • Brand:

OVCAR-5/RFP Cell Line

AKR-254 1 vial
EUR 686.4
Description: OVCAR-5/RFP Cell Line stably expresses RFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

Sf21 (plaque assay) insect cells

600105 2 x (1x10e7 cells/vial)
EUR 280.24

GWB-600101-1U - Sf21 insect cells

GWB-600101-1U 1x10e7cells
EUR 379
 • Sf21 insect cells

KRIBIOLISA Insect Cell Host Cell DNA Kit

KBBR03 100 reactions
EUR 412.5

Recombinant (Sf9) Hemagglutinin Influenza B Virus Malaysia 2506/04 (HA full length, insect cells)

RP-1593 2 ug
EUR 196.8

Recombinant Human Noggin, Insect Cell

HEOPP-0809 5ug Ask for price

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 1 vial
EUR 1104
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-E cells contain gag, pol and env genes, allowing retroviral packaging with a single plasmid transfection.

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 1 vial
EUR 1104
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-GP cells contain the gag and pol genes required for retroviral packaging; an expression vector is co-transfected with a VSVG envelope vector.

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 1 vial
EUR 1104
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-A cells contain gag, pol and env genes, allowing retroviral packaging with a single plasmid transfection.

Total Protein - Murine Embryonic Stem Cell Line D3

CBA-305 500 ?g
EUR 414
Description:
 • Isolated from mouse ES-D3 cell line
 • Presented as 500 µg at 1 mg/mL in NP-40 Solubilization Buffer

Insect Cell Serum-Free Medium-1

VCum-Lsx0021 1 L
EUR 888
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2

VCum-Lsx0023 1 L
EUR 909.6
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype ad) (Insect Cell)

VAng-Lsx04580-1mg 1 mg
EUR 637.2
Description: Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg-subtype Ad), recombinant protein from Insect Cell Expression System.

Insect Cell Serum-Free Medium-1 (Powder)

VCum-Lsx0022-10L 10 L
EUR 2658
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-1 (Powder)

VCum-Lsx0022-1L 1 L
EUR 319.2
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-1 (Powder)

VCum-Lsx0022-5L 5 L
EUR 1358.4
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2 (Powder)

VCum-Lsx0024-10L 10 L
EUR 2798.4
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2 (Powder)

VCum-Lsx0024-1L 1 L
EUR 333.6
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

Insect Cell Serum-Free Medium-2 (Powder)

VCum-Lsx0024-5L 5 L
EUR 1429.2
Description: A serum-free medium that is ideal for suspension culture of insect cell lines (HighFive, SF9).

QuickFreezing-I Insect cell cryopreservation solution

E28X0310043-100 100ml
EUR 361.9

Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein (Sf-9 insect cells)

VAng-3054Lsx-20g 20 µg
EUR 1743.6
Description: Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein was expressed in Sf-9 insect cells. (Uniprot ID: O15123)

Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein (Sf-9 insect cells)

VAng-3054Lsx-5g 5 µg
EUR 951.6
Description: Recombinant Human Angiopoietin-2 Protein was expressed in Sf-9 insect cells. (Uniprot ID: O15123)

Sf9 Cell Line

CL-0205 1×10⁶ cells/vial
EUR 500
 • Atmosphere: Air, 100%.Temperature: 28℃.
Description: Spodoptera frugiperda, Fall armyworm

Grace's medium for insect cells

PM152011-500mL 500 mL
EUR 45
Description: Classical Basic Medium

TNM-FH medium for insect cells

PM152010-500mL 500 mL
EUR 55
Description: Classical Basic Medium

500mL INSECTAGRO SF9 serum free

13-410-CV PK6
EUR 222

Recombinant Human Noggin, Insect Cells Derived

AP60126 100ug
EUR 1178
 • Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH7.4, 5% trehalose, 0.02%Tween-20.

Sapphire T.ni Insect Cells (1 x 107 cells, Frozen)

ABP-CEL-10008 1 vial Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

Grace S supplement medium for insect cells

PM152012-500mL 500 mL
EUR 55
Description: Classical Basic Medium

Sapphire T.ni Insect Cells (1 x 107 cells, Culture

ABP-CEL-10005 1 vial Ask for price
  • Product line: Cell Line Collection
  • Brand: Insect Cell Lines / Medium

Dengue Virus Subtype 1, Insect Cells Protein

20-abx262295
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Dengue Virus Subtype 2, Insect Cells Protein

20-abx262296
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Dengue Virus Subtype 3, Insect Cells Protein

20-abx262297
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Dengue Virus Subtype 4, Insect Cells Protein

20-abx262298
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Recombinant Zika Virus NS1 Protein (Insect cells)

VAng-Lsx0577-100g 100 µg
EUR 1365.6
Description: Zika Virus NS1, recombinant protein from Insect cells.

TNM-FH medium for insect cells (glucose free)

PM152013-500mL 500 mL
EUR 128
Description: Classical Basic Medium

Hyclone Insect Cell Screened Fetal Bovine Serum US Origin 500 mL (SH30070.03I)

HYC28 EACH
EUR 1156.76

Chikungunya Virus E1 Envelope Protein (Insect Cells)

REC31767-100 0.1
EUR 676.15
Description: Recombinant Chikungunya virus CHIKV) wild-type E1 protein (Asian genotype) is produced in insect cells. It is composed of amino acids 67-482 (Gene Accession: EU441882) of the Chikungunya E1 protein and the secreted and soluble recombinant protein (MW ~50

Dengue Virus NS1 Subtype 1, Insect Cells Protein

20-abx262291
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Dengue Virus NS1 Subtype 3, Insect Cells Protein

20-abx262293
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Dengue Virus NS1 Subtype 4, Insect Cells Protein

20-abx262294
 • EUR 393.6
 • EUR 7108.8
 • EUR 276
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Dengue Virus Serotype 1 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31778-100 0.1
EUR 258.98
Description: Recombinant Dengue virus serotype 1 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

Dengue Virus Serotype 1 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31778-500 0.5
EUR 984.88
Description: Recombinant Dengue virus serotype 1 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

Dengue Virus Serotype 2 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31779-100 0.1
EUR 258.98
Description: Recombinant Dengue virus serotype 2 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

Dengue Virus Serotype 2 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31779-500 0.5
EUR 984.88
Description: Recombinant Dengue virus serotype 2 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

Dengue Virus Serotype 3 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31780-100 0.1
EUR 390.38
Description: Recombinant Dengue virus serotype 3 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

Dengue Virus Serotype 3 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31780-500 0.5
EUR 1481.15
Description: Recombinant Dengue virus serotype 3 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

Dengue Virus Serotype 4 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31781-100 0.1
EUR 348.29
Description: Recombinant Dengue virus serotype 4 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

Dengue Virus Serotype 4 NS1 Protein (Insect Cells)

REC31781-500 0.5
EUR 1320.41
Description: Recombinant Dengue virus serotype 4 NS1 recombinant protein is expressed in Baculovirus-infected insect cells and purified by proprietary affinity chromatography methodologies.

IPL-41 Insect

CM027-050 500ml
EUR 106.8

IPL-41 Insect

CM027-300 6x500ml
EUR 260.4

IPL-41 Insect

CM027-310 10x500ml
EUR 336

IPL-41 Insect

CM027-320 20x500ml
EUR 494.4

IPL-41 Insect

CM027-350 50x500ml
EUR 828

IPL-41 Insect

CMP27-001 10x1L
EUR 222

IPL-41 Insect

CMP27-010 10L
EUR 204

IPL-41 Insect

CMP27-050 50L
EUR 616.8

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135 96 assays
EUR 985.2
Description: CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assays (Cell Recovery Compatible) provide a robust system for detecting transformed cells, screening cell transformation inhibitors, and determining in vitro drug sensitivity. A proprietary modified soft agar matrix allows you to either quantify cells using the included fluorescent dye, or recover the cells for further analysis.

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135-5 5 x 96 assays
EUR 4027.2
Description: CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assays (Cell Recovery Compatible) provide a robust system for detecting transformed cells, screening cell transformation inhibitors, and determining in vitro drug sensitivity. A proprietary modified soft agar matrix allows you to either quantify cells using the included fluorescent dye, or recover the cells for further analysis.

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140 96 assays
EUR 1027.2
Description: CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assays (Cell Recovery Compatible) provide a robust system for detecting transformed cells, screening cell transformation inhibitors, and determining in vitro drug sensitivity. A proprietary modified soft agar matrix allows you to either quantify cells using the included fluorescent dye, or recover the cells for further analysis.

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140-5 5 x 96 assays
EUR 4179.6
Description: CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assays (Cell Recovery Compatible) provide a robust system for detecting transformed cells, screening cell transformation inhibitors, and determining in vitro drug sensitivity. A proprietary modified soft agar matrix allows you to either quantify cells using the included fluorescent dye, or recover the cells for further analysis.

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325 96 assays
EUR 1027.2
Description: Our StemTAG 96-Well Stem Cell Colony Formation Assay provides a high-throughput method to quantify ES cells in just 7-10 days, and no manual cell counting is required. Once colonies are formed, they may be analyzed in three different ways: 1. Lyse cells, then quantify in a fluorescence plate reader using dye included in the kit; 2. Lyse cells, then quantify alkaline phosphatase activity using reagents provided; or 3. Recover colonies from matrix for further culture or analysis.

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325-5 5 x 96 assays
EUR 4033.2
Description: Our StemTAG 96-Well Stem Cell Colony Formation Assay provides a high-throughput method to quantify ES cells in just 7-10 days, and no manual cell counting is required. Once colonies are formed, they may be analyzed in three different ways: 1. Lyse cells, then quantify in a fluorescence plate reader using dye included in the kit; 2. Lyse cells, then quantify alkaline phosphatase activity using reagents provided; or 3. Recover colonies from matrix for further culture or analysis.

High-Mobility Group Box 1 Hi-5 Insect Cells Protein

20-abx261998
 • EUR 5388
 • EUR 393.6
 • EUR 276
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

CytoSelect Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit

CBA-254 96 assays
EUR 672
Description: Cell Biolabs? CytoSelect Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit is an enzyme immunoassay developed for the detection and quantitation of PCNA from nuclear and whole cell extracts.  The kit detects PCNA from mouse, rat and human, and has a detection sensitivity limit of 12.5 ng/mLPCNA.  Each kit provides sufficient reagents to perform up to 96 assays including standard curve and unknown samples. 

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric, Trial Size

CBA-135-T 24 assays
EUR 518.4
Description: CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assays (Cell Recovery Compatible) provide a robust system for detecting transformed cells, screening cell transformation inhibitors, and determining in vitro drug sensitivity. A proprietary modified soft agar matrix allows you to either quantify cells using the included fluorescent dye, or recover the cells for further analysis.

SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag (Insect Cells)

BSV-COV-PR-24 100 ug Ask for price
Description: SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), (His-Tag) (Insect Cells) (Spike Protein (S1))

SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag (Insect Cells)

BSV-COV-PR-25 500 ug Ask for price
Description: SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), (His-Tag) (Insect Cells) (Spike Protein (S1))

Ons onderzoek toont voor de eerste keer aan dat een calcium-ongevoelige, verzwakte nitrosatieve stressrespons aanzienlijk zou kunnen bijdragen aan de ongewone radioresistentie die wordt vertoond door Lepidoptera-insectencellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Natural β-carboline alkaloids regulate the PI3K/Akt/mTOR pathway and induce autophagy in insect Sf9 cells.

Natuurlijke β-carboline-alkaloïden reguleren de PI3K/Akt/mTOR-route en induceren autofagie in Sf9-cellen van insecten.Natuurlijke β-carboline-alkaloïden reguleren de PI3K/Akt/mTOR-route en induceren autofagie in Sf9-cellen van insecten.

De β-carboline-alkaloïden zijn een grote groep natuurlijk voorkomende en kunstmatige indoolalkaloïden met uitstekende farmacologische eigenschappen. Bovendien is van deze alkaloïden ook gemeld dat ze efficiënte makelaars zijn voor het bestrijden van

Prigrow III MediumPrigrow III Medium

Specifications Description The ABM PriGrow media series for mammalian cell culture is comprised of specific high-quality formulations for optimal growth of different types of primary cells. PriGrow media is offered