Zuivering en karakterisering van recombinant suikerriet-sucrosefosfaatsynthase tot expressie gebracht in E. coli en insecten Sf9-cellen: een belang van het N-terminale domein voor een allosterische regulerende eigenschap.

Purification and characterization of recombinant sugarcane sucrose phosphate synthase expressed in E. coli and insect Sf9 cells: an importance of the N-terminal domain for an allosteric regulatory property.
Sucrosefosfaatsynthase (SPS) katalyseert de omschakeling van de glycosylgroep van uridinedifosfaatglucose naar fructose-6-fosfaat naar het type sucrose-6-fosfaat. Plant SPS speelt een sleutelpositie in het fotosynthetische koolstofmetabolisme, dat wordt gemoduleerd door een allosterische activator glucose-6-fosfaat (G6P) .
We produceerden recombinante suikerriet-SPS met behulp van Escherichia coli en Sf9-insectencellen om de relatie tussen structuur en functie te onderzoeken . Wanneer ze tot expressie werden gebracht in E. coli, verschenen er twee soorten SPS met totaal verschillende groottes; hoe groter de meting vergelijkbaar was met het echte plantenenzym en hoe korter het N-terminale gebied van 20 kDa werd afgesneden. Binnen de insectencellen werd alleen het enzym met de echte meting geproduceerd.
We zuiverden de getrimde SPS en het totale meetenzym uit insectencellen en lokaliseerden dat hun enzymatische eigenschappen aanzienlijk verschilden; het totale meetenzym werd allosterisch geactiveerd door G6P, terwijl het getrimde enzym een overmatige inspanning bevestigde , zelfs zonder G6P .
We lanceerden bovendien een reeks N-terminale truncaties tot wel 171 residu en gelokaliseerde G6P-onafhankelijke oefening werd verbeterd door de truncatie. Deze gemengde resultaten gaven aan dat het N-terminale gebied van suikerriet-SPS essentieel is voor de allosterische regulatie door G6P en zal werken als een suppressorgebied voor de enzymoefening.

Klonen, zuivering en karakterisering van recombinant humaan extracellulaire superoxidedismutase in SF9  insect  cellen .

Een stabiliteit tussen productie en afbraak van reactieve zuurstofsoorten (ROS) is cruciaal voor het in stand houden van mobiele homeostase. Verhoogde bereiken van ROS tijdens oxidatieve stress zijn gerelateerd aan ziekteomstandigheden. Antioxiderende enzymen, equivalent aan extracellulair superoxide dismutase (EC-SOD) , in de extracellulaire matrix (ECM) neutraliseren de toxiciteit van superoxide.
Recente onderzoeken hebben het belang benadrukt van EC-SOD bij het beschermen van de geest, longen en verschillende weefsels tegen oxidatieve stress. Vervolgens zou EC-SOD een uitstekend therapeutisch medicijn kunnen zijn voor het verhelpen van aandoeningen die te wijten zijn aan oxidatieve stress. We hebben elk de totale grootte (residuen 1-240) en afgeknotte (residuen 19-240) typen humane EC-SOD (hEC-SOD) gekloneerd in het donorplasmide pFastBacHTb .
Na transpositie werd het bacmide getransfecteerd in het Sf9-baculovirus-expressiesysteem en het tot expressie gebrachte hEC-SOD gezuiverd met behulp van FLAG-tag. Western-blot-evaluatie onthulde dat hEC-SOD actueel is, elk als een monomeer (33 kDa) en een dimeer (66 kDa), zoals gedetecteerd door het FLAG-antilichaam. Een in water oplosbaar tetrazolium (WST-1) test bevestigde dat elke volledige grootte en afgeknotte hEC-SOD-eiwitten enzymatisch energetisch waren. We hebben bevestigd dat een krachtige superoxide-dismutaseremmer, diethyldithiocarbamaat (DDC), de hEC-SOD-oefening remt .

Het belangrijkste is dat moleculaire oorzaken in het hele Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) een infectie en replicatie in  Sf9-  insectencellen  veroorzaken .

Tijdens dit onderzoek hebben we aangetoond dat Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) in staat was om zich te internaliseren en te repliceren in Sf9-insectencellen, waarbij het infectiebereik werd veranderd door stoffen die de door caveolin-(CAV) gemedieerde endocytoseroute beïnvloeden.
Het gebruik van Sf9-cellen voor milieuvriendelijke MrNV-replicatie en -vermeerdering werd aangetoond door confocale microscopie en PCR-amplificatie, waarmee vroege virale binding en internalisatie aanvankelijk 30 minuten na infectie detecteerbaar waren; terwijl na 72 uur het waarneembare signaal van late MrNV-infectie waarneembaar was vanwege de geleidelijke accumulatie van een cytopathische impact (CPE) in de cellen, wat uiteindelijk leidde tot mobiele verstoring.
Bovendien zijn de MrNV-indicatoren in de loop van het vroege interval van een infectie extreem co-gelokaliseerd met CAV1-indicatoren van de CAV-gemedieerde endocytose-route. Het gebruik van genisteïne als een remmer van de CAV-gemedieerde endocytose-route verminderde de co-lokalisatie van MrNV en CAV1 aanzienlijk en verminderde eveneens de mate van MrNV een infectie in Sf9-cellen, zoals bewezen door PCR en ELISA.
Bovendien herstelde de toevoeging van de route-agonist okadaïnezuur niet alleen, maar verhoogde bovendien elk de mate van MrNV-co-lokalisatie met CAV1 en van Sf9 een infectie in de aanwezigheid van genisteïne-remming; vervolgens aantonend dat MrNV een infectie in Sf9-cellen verband hield met de CAV-gemedieerde endocytose-route-apparatuur.

Een pH-gevoelige heparine bindende sequentie van baculovirus gp64 eiwit is noodzakelijk voor binding aan zoogdierlijke  cellen  echter niet  Sf9  insectencellen  cellen .

Binding aan heparansulfaat is belangrijk voor baculovirustransductie van zoogdiercellen. Ons eerdere onderzoek toont aan dat gp64, het belangrijkste glycoproteïne op de virusbodem, op een pH-afhankelijke manier aan heparine bindt, met een sterkere binding bij pH 6,2 dan bij 7,4. Met behulp van fluorescent gelabelde peptiden hebben we de pH-afhankelijke heparine-bindende sequentie van gp64 in kaart gebracht op een gebied van 22 aminozuren tussen residuen 271 en 292.
Binding van dit gebied aan de celbodem was bovendien pH-afhankelijk, en peptiden die deze sequentie bevatten, zouden de baculovirustransductie van zoogdiercellen bij pH 6,2 effectief kunnen remmen. Wanneer het heparinebindende peptide op de kraalbodem werd geïmmobiliseerd om de overmatige natuurlijke focus van gp64 op de virusvloer te imiteren, zouden de met peptide beklede magnetische korrels effectief cellen kunnen neerhalen die heparansulfaat tot expressie brengen, maar geen cellen die zijn voorbehandeld met heparinase of cellen die geen heparan tot expressie brengen sulfaat.
Zuivering en karakterisering van recombinant suikerriet-sucrosefosfaatsynthase tot expressie gebracht in E. coli en insecten Sf9-cellen: een belang van het N-terminale domein voor een allosterische regulerende eigenschap.
Vreemd genoeg, hoewel deze heparine-bindende werking belangrijk is voor baculovirustransductie van zoogdiercellen, is het overbodig voor een infectie van Sf9-insectencellen. Virusinfectiviteit op Sf9-cellen werd niet verminderd door de aanwezigheid van heparine of het herkende heparine-bindende peptide, hoewel het peptide aan de Sf9-celbodem zou kunnen binden en effectief kan worden geïnternaliseerd.
Onze kennis beveelt dus aan dat baculovirussen, afhankelijk van de toevoer van de doelmoleculen op de celbodem, twee totaal verschillende strategieën kunnen gebruiken, elektrostatische interactie met heparansulfaat en extra specifieke receptorbinding, voor celhechting.

Een calcium-ongevoelige verzwakte nitrosatieve stress respons aanzienlijk bijdraagt in de radioresistentie van  Sf9  insectencellen  cellen .

Lepidoptera-insecten/insectencellen vertonen 50-100 keer meer radioresistentie dan mensen, en zijn evolutionair gezien het dichtst bij zoogdieren van alle geïdentificeerde radioresistente organismen. In vergelijking met zoogdiercellen vertonen Lepidoptera-cellen (TN-368, Sf9) een extra milieuvriendelijk antioxidantsysteem en DNA-herstel en ondergaan ze significant veel minder stralingsgeïnduceerde DNA/cytogenetische schade en apoptose.
Recent onderzoek wijst uit dat een significante vermindering van door straling geïnduceerde oxidatieve stress macromoleculaire schade in Lepidoptera-cellen aanzienlijk zou kunnen verminderen. Omdat nitrosatieve stress bijdraagt ​​​​aan door straling geïnduceerde mobiele schade, hebben we de aard ervan onderzocht in de γ-bestraalde Sf9-cellen (afgeleid van Spodoptera frugiperda; orde Lepidoptera; huishoudelijke Noctuidae) en in tegenstelling tot BMG-1 menselijke cellijn met belangrijke NOS-expressie.
Straling induceerde significant veel minder ROS/RNS in Sf9-cellen, die onveranderd bleef na behandeling met NOS-remmer l-NMMA. Verrassend genoeg kon de voortgang van Sf9-culturen of bestraling NO of zijn metabolieten niet induceren, wat wijst op een verwaarloosbare basale / door straling geïnduceerde NOS-oefening die onveranderd bleef, zelfs na suppletie met arginine.
Cytosolische calciumlancering na een hoge dosis (1000-2000Gy bij 61,1cGys(-1)) γ-bestraling of H(2)O(2) (250μM)-remedie leverde bovendien geen NO op in Sf9-cellen met buitensporige constitutieve bereiken van calmoduline , terwijl BMG-1-cellen een aanzienlijk calciumafhankelijk NO-tijdperk vertoonden, zelfs na een dosis van 10 Gy.
Deze resultaten wijzen sterk op het tekort aan calcium-gemedieerde NOS-oefening in Sf9-cellen. Toevoeging van exogeen NO van door GSH-NO geïnduceerde aanzienlijke verbetering van door straling geïnduceerde apoptose, wat wijst op een belangrijke bijdrage van constitutief verzwakte nitrosatieve stressrespons in de radioresistentie van Lepidoptera-cellen.

Spodoptera frugiperda (SF9) host cell Proteins (HCPs) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

730-145-SF9 1 kit
EUR 773

EGFR, His (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7316 50ug
EUR 533

Kallikrein-11 (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7381 50ug
EUR 762

HVEM, Fc Chimera (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7366 10ug
EUR 153

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 349

Recombinant Mouse VEGF Protein, Untagged, Insect-10ug

QP10910-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Mouse VEGF Protein, Untagged, Insect-1mg

QP10910-INSECT-1mg 1mg
EUR 5151

Recombinant Mouse VEGF Protein, Untagged, Insect-2ug

QP10910-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human HGF Protein, Untagged, Insect-10ug

QP10665-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human HGF Protein, Untagged, Insect-1mg

QP10665-INSECT-1mg 1mg
EUR 4353

Recombinant Human HGF Protein, Untagged, Insect-2ug

QP10665-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Sapphire Sf9 Insect Cells (1 x 107 cells, Culture)

ABP-CEL-10002 1 flask Ask for price
    • Product line: Cell Line Collection
    • Brand: Insect Cell Lines / Medium

Sapphire Sf9 Insect Cells (1 x 107 cells, Frozen)

ABP-CEL-10006 1 vial Ask for price
    • Product line: Cell Line Collection
    • Brand: Insect Cell Lines / Medium

FGFR-1α, Fc Chimera (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7353 10ug
EUR 176

IL-6 Receptor α (Sf9 insect cells-expressed), Human

HY-P7377 50ug
EUR 268

Anti-SF9: HRP Conjugate

F841 12 mL
EUR 527
  • Product category: Antibodies
Description: Anti-SF9: HRP Conjugate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

293AD Cell Line

AD-100 1 vial
EUR 461
Description: The 293AD Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase adenovirus production, including firmer attachment and larger surface area.

293AAV Cell Line

AAV-100 1 vial
EUR 508
Description: The 293AAV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase AAV production, including firmer attachment and larger surface area.

293LTV Cell Line

LTV-100 1 vial
EUR 508
Description: The 293LTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase lentiviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

293RTV Cell Line

RV-100 1 vial
EUR 508
Description: The 293RTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase retroviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

Recombinant Influenza H3N2 Wisconsin Protein, Untagged, Insect-10ug

QP12091-INSECT-10ug 10ug
EUR 264

Recombinant Influenza-B Malaysia Protein, Untagged, Insect-100ug

QP12440-INSECT-100ug 100ug
EUR 1859

Recombinant Influenza-B Malaysia Protein, Untagged, Insect-10ug

QP12440-INSECT-10ug 10ug
EUR 264

Recombinant Influenza-B Malaysia Protein, Untagged, Insect-2ug

QP12440-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Influenza H1N1 New Caledonia Protein, Untagged, Insect-10ug

QP12076-INSECT-10ug 10ug
EUR 264

Recombinant Influenza H1N1 Solomon Islands Protein, Untagged, Insect-10ug

QP12078-INSECT-10ug 10ug
EUR 264

Recombinant HIV-1 p24 Core Protein, Untagged, Insect-100ug

QP12256-INSECT-100ug 100ug
EUR 1859

Recombinant Chikungunya Virus CHIKV E1 Protein, Untagged, Insect-1mg

QP11405-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

293/GFP Cell Line

AKR-200 1 vial
EUR 572
Description: 293/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 1 vial
EUR 572
Description: T47D/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

A549/GFP Cell Line

AKR-209 1 vial
EUR 572
Description: A549/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 1 vial
EUR 572
Description: HeLa/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 1 vial
EUR 572
Description: NIH3T3/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 1 vial
EUR 572

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 1 vial
EUR 572

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 1 vial
EUR 572

Recombinant Human DKK3 Protein, His, Insect-5ug

QP11668-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human EDA2R Protein, His, Insect-1mg

QP11743-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human EDAR Protein, His, Insect-1mg

QP11744-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human EFNB3 Protein, His, Insect-1mg

QP11756-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human ENTPD3 Protein, His, Insect-5ug

QP11794-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human EPHA2 Protein, His, Insect-10ug

QP11796-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human EPHA2 Protein, His, Insect-1mg

QP11796-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human EPHA2 Protein, His, Insect-2ug

QP11796-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human FCGR3A Protein, His, Insect-1mg

QP11860-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human FOLR1 Protein, His, Insect-5ug

QP11896-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human GARS Protein, His, Insect-10ug

QP11933-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human GARS Protein, His, Insect-1mg

QP11933-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human GARS Protein, His, Insect-2ug

QP11933-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human GFRA3 Protein, His, Insect-5ug

QP11959-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human GPNMB Protein, His, Insect-10ug

QP12041-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human GPNMB Protein, His, Insect-1mg

QP12041-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human GPNMB Protein, His, Insect-2ug

QP12041-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human GZMH Protein, His, Insect-10ug

QP12072-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human GZMH Protein, His, Insect-2ug

QP12072-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human GZMK Protein, His, Insect-1mg

QP12073-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human HEXA Protein, His, Insect-1mg

QP12224-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human IL12RB1 Protein, His, Insect-10ug

QP12404-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human IL12RB1 Protein, His, Insect-1mg

QP12404-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human IL12RB1 Protein, His, Insect-2ug

QP12404-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human IL13RA2 Protein, His, Insect-1mg

QP12406-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human IL1RL1 Protein, His, Insect-1mg

QP12413-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human ITGB1 Protein, His, Insect-1mg

QP12462-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human KLK15 Protein, His, Insect-5ug

QP12504-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human KLK2 Protein, His, Insect-5ug

QP12505-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human KLK5 Protein, His, Insect-10ug

QP12507-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human KLK5 Protein, His, Insect-2ug

QP12507-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human KLRB1 Protein, His, Insect-5ug

QP12508-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human LUM Protein, His, Insect-1mg

QP12598-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human MFAP4 Protein, His, Insect-1mg

QP12691-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human NARS Protein, His, Insect-10ug

QP12794-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human NARS Protein, His, Insect-2ug

QP12794-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human NXPH1 Protein, His, Insect-1mg

QP12912-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human PDCD1LG2 Protein, His, Insect-1mg

QP12985-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human PSG1 Protein, His, Insect-1mg

QP13179-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human PSG5 Protein, His, Insect-5ug

QP13180-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Zika NS1 Protein, His, Insect-10ug

QP14001-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Zika NS1 Protein, His, Insect-2ug

QP14001-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Zika NS1 Protein, His, Insect-50ug

QP14001-HIS-INSECT-50ug 50ug
EUR 545

Recombinant Human Adipsin Protein, His, Insect-1mg

QP10969-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human ATP1B1 Protein, His, Insect-1mg

QP11104-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human ATP1B2 Protein, His, Insect-1mg

QP11105-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Mouse CD14 Protein, His, Insect-10ug

QP11301-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Mouse CD14 Protein, His, Insect-2ug

QP11301-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human CD200 Protein, His, Insect-1mg

QP11312-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human CD207 Protein, His, Insect-1mg

QP11314-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human CD226 Protein, His, Insect-1mg

QP11315-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human CD244 Protein, His, Insect-10ug

QP11316-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human CD244 Protein, His, Insect-1mg

QP11316-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Recombinant Human CD244 Protein, His, Insect-2ug

QP11316-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human CD27 Protein, His, Insect-5ug

QP11318-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human CD274 Protein, His, Insect-100ug

QP11319-HIS-INSECT-100ug 100ug
EUR 1261

Recombinant Human CD274 Protein, His, Insect-10ug

QP11319-HIS-INSECT-10ug 10ug
EUR 201

Recombinant Human CD274 Protein, His, Insect-2ug

QP11319-HIS-INSECT-2ug 2ug
EUR 155

Recombinant Human CD300C Protein, His, Insect-5ug

QP11325-HIS-INSECT-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Human CD33 Protein, His, Insect-1mg

QP11327-HIS-INSECT-1mg 1mg
EUR 5251

Ons onderzoek toont voor de eerste keer aan dat een calcium-ongevoelige, verzwakte nitrosatieve stressrespons aanzienlijk zou kunnen bijdragen aan de ongewone radioresistentie die wordt vertoond door Lepidoptera-insectencellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post